کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

پردازنده
رم
هارد
پهنای باند
سرعت پورت
تعداد آی پی
پلان 1
ریال200,000 ریال ماهانه
1هسته
1گیگابایت
100 گیگابایت
نامحدود
1Gbps
1عددپلان 2
ریال370,000 ریال ماهانه
2هسته
2گیگابایت
200 گیگابایت
نامحدود
1Gbps
1عددپلان 3
ریال500,000 ریال ماهانه
2هسته
3گیگابایت
300 گیگابایت
نامحدود
1Gbps
1عددپلان 4
ریال720,000 ریال ماهانه
3هسته
4گیگابایت
400 گیگابایت
نامحدود
1Gbps
1عددپلان 5
ریال860,000 ریال ماهانه
4هسته
6گیگابایت
600 گیگابایت
نامحدود
1Gbps
1عدد